Velkommen til G/F Fuglevang i Kr. Såby


OPDATERING!!!!

Generalforsamling 25. August er veloverstået med 29 repræsenteret parceller inkl bestyrelsen flankeret af både ekstern bogholder og foreningens advokat som ordstyrer. Referat omdeles så snart det er godkendt af alle parter.

Vigtigere var det at budget 2020 blev godkendt så vi dermed kan opkræve kontingent. Og vi beder derfor alle grundejere om at holde øje med postkassen i kommende tid og få betalt til tiden således vi ikke kommer i større kneb ifh til den daglige drift.BaneDanmark har bedt om adgang via Spurvevej og Kragevænget til noget anlægsarbejder på marken syd for Fuglevang. I den forbindelse vil der være trafik af store lastbiler, og materialer fortrinsvis i dagtimerne. BaneDanmrk vil reetablerer vejende samt der er ydet økonomisk kompansation til foreningen ifh til hæk som også skal reetableres. Arbejdet vil foregå i ugerne 35-42 efter planen.

prev next

Opdatering YouSee fiberprojekt
Perioden for tilmelding er nu overstået, og tror alle grundejere går og venter i spændning på en opdatering fra YouSee..!!! Efter udsagn skulle projektet starte i 2. kvartal. Vi følger op jævnligt ift til projektet.

Per 24. juni var der 106 grundejere i G/F Fuglevang som har tilkendegivet interesse til projektet. Heraf var de 103 tilkendegivet et uforpligtende ”ja tak” til fiber med et abonnement - så vi har overskredet... Læs mere her :-)


Find de nyeste referater fra bestyrelsen møder her


I 2020 afsluttes oprydningningen af endestykkerne på vores veje. De 2 sidste veje der får disse ender forskønt, er Rørsangervænget og  Stærevænget.  Du kan læse mere om projektet her.


Skriv gerne til os med tiltag eller gode idéer, ris og ros på kontakt siden.