GENERALFORSAMLING 2022

Generalforsamlingen er nu afholdt og vi er ved at omdele referat samt bemærkninger fra revisor ved sidste års regnskab.
Desuden er der en tilmeldingsblanket med, så de der fremover ønsker post på mail, få mulighed for dette.
De grundejere, som ikke ønsker på mail, vil stadig få omdelt i postkassen.

Man må også  meget gerne  sende mail, hvori at man giver tilladelse til at vi ligger inde med navn, adresse og mailadresse.
Send mail på gffuglevang@gmail.com

Kontingentopkrævningen vil snarest komme ud.