Kontakt

Bestyrelsens medlemmer er i dag et homogent hold af medlemmer med mange forskellige kompetencer, og foreningen har draget stor nytte af disse igennem tiden.