G/F Fuglevang

Projekt Vejender 

  • 2020
    Projektet er hermed afsluttet, og vi håber alle beboere deler glæden ved denne åbenhed og bedre opsyn det har givet ifh til trafik i og  omkring vejenderne for både gående, cyklende og ikke mindst folk på scootere… 

På generalforsamling 2017 blev der fortalt omkring den plan som bestyrelsen havde for at få vores område løftet rent beplantningsmæssigt, således de vejender ikke blev anvendt som skraldespande, haveaffaldsdepoter og andet. Udgangspunktet er at vejenden rydes for vild bevoksning, der etableres græs og ud til østlig sti en hæk som maks er 120cm høj for at sikre udsyn. Ligeledes den følelse af at den fantastiske natur der omgiver os, på en eller anden måde kommer tættere på.

  • 2017 Færdig gjort vejender: Ravnevænget, Glentevænget og Fasanvænget.
  • 2018 Færdig gjort vejender: Svanevænget, Falkevænget og Kolibrivænget.

Følgende nedenstående plan er med forbehold:

  • 2019 planlægges Rødkælkevænget, Allikevænget, Drosselvænget og Kragevænget.
  • 2020 planlægges Stærevænget og Rørsangervænget.

Bestyrelsen høre gerne fra beboere omkring ros og ris ifh til projektet.

Tilmelding via e-mail.

Vi vil meget gerne opfordre grundejere om at tilmelde sig til vores e-mail service. På denne måde kan i hurtigere få referater, indkaldelser mv.
Grundejerforeningen
G/F Fuglevang
gffuglevang@gmail.com