G/F Fuglevang

Regler for parkering

Lejre Kommune har ikke noget parkeringsregulativ, som mange andre kommuner har. Derudover er der  ikke tilknyttet nogen parkeringsvagter, hvilket betyder, at Lejre kommune ikke har mulighed for at sende nogen ud ved ulovlig parkering. Det er derfor færdselslovens almindelige bestemmelser der gælder, hvilket også betyder, at politiet er håndhævende myndighed.  

Det betyder blandt andet:

·         man skal parkere, så der er minimum 3 meter kørebane, som man kan passere på
·         man må ikke parkere, hvor det er til fare for trafikken, fx på en bakketop eller i et sving med dårlige oversigtsforhold
·         man må ikke parkere foran en indkørsel
·         man må ikke parkere inden for 10 meter af en krydsende vej (i den side, hvor vejen støder til)
·        man må ikke standse eller parkere på cykelsti, gangsti eller fortov

Hvis man vil gå mere i dybden med reglerne, så kan disse ses i færdselsloven § 28 og § 29. Parkering på græsstykkerne ud for flere af ejendommene i grundejerforeningen, er der her lavet en skitse ved siden af, som viser en lovlig situation. Dvs. at køretøjer gerne må parkere i græsrabatten. Den eneste betingelse er, at man som bilist skal sikre, at der som minimum er 3 meters kørebane til passage.  

Beskæring

Beskæringen skal foretages i højde og til skel, som vist på skitsen, hvor frihøjderne 4,20 m over kørebane og 2,75 m over rabat er angivet.

Bestyrelsen henstiller til grundejerne at de retter sig efter ovenstående skema.

Tilmelding via e-mail.

Vi vil meget gerne opfordre grundejere om at tilmelde sig til vores e-mail service. På denne måde kan i hurtigere få referater, indkaldelser mv.
Grundejerforeningen
G/F Fuglevang
gffuglevang@gmail.com