NABOHJÆLP KAN FOREBYGGE HVERT 4. INDBRUD

Mange danskere nabohjælper allerede. Og det med god grund, for nabohjælp er en effektiv måde at skabe mere tryghed og nedbringe risikoen for indbrud.
GØR NABOHJÆLPEN MERE EFFEKTIV
Nabohjælp fungerer endnu bedre, hvis I skaber faste rammer for nabohjælpen. Faktisk viser undersøgelser, at op til hvert 4. indbrud kan undgås med organiseret nabohjælp.
DET NYE NABOHJÆLP
Nabohjælp blev lanceret første gang i 1986 af Det Kriminalpræventive Råd, og de kendte skilte og klistermærker, har siden da hjulpet danskere med at undgå indbrud og skabe større tryghed i deres nærområde. Nu har vi suppleret ordningen med et system, der gør det nemmere for dig at organisere og planlægge din nabohjælp – i hverdagen og i forbindelse med ferier.