Beskæringen skal foretages i højde og til skel, som vist på skitsen, hvor frihøjderne 4,20 m over kørebane og 2,75 m over rabat er angivet.

Bestyrelsen henstiller til grundejerne at de retter sig efter ovenstående skema.