Så er det lykkedes at få lavet en aftale med YouSee omkring fiber til alle grundejere. Det er helt frivilligt og i teorien kan man få lagt sin fiber ind for 0,- inkl. moms. Vi vil i meget nær fremtid omdele information omkring hvordan og hvornår. Hvis man i forevejen har STOFA, og er glad for dette, behøver man ikke at gøre noget aktivt. Blot skal man vide, at hvis man siger ja til fiberløsning fra YouSee, har man stadig service delen fra STOFA som forpligtelse hvis man er med i antennedelen. Den kan kun afståes hvis samtlige 201 medlemmer er enige om dette. Siden her vil også blive opdateret med de oplysninger så snart vi har fået de sidste detaljer på plads.