Velkommen til G/F Fuglevang i Kr. Såby


Skt. Hans bål
Søndag d. 23. juni 2019

Traditionen tro afholder grundejerforeningen Sankt Hans bål, såfremt dette er muligt, under hensyntagen til brandmyndighederne og omkring liggende grundejere. Og så håber vi at vejrguderne er med os i år, og holder igen med regnvejret - eller tørken.

Program:

Kl. 21.00 Vi mødes på boldbanen
Kl. 21.15 Midsommersangen synges
Vi sørger for sangtekst
Kl. 21.20 Bålet tændes

Øl og vand, kan som vanlig, købes til rimelige priser.

Som det fremgår af skiltningen på bålpladsen, er den ikke længere åben for aflevering af haveaffald. I stedet benyttes den udmærkede affaldsplads - ARGO Torkilstrup.

Det er således vores gartner, der sørger for at vi får etableret, et Sankt Hans bål i passende størrelse.

Vel Mødt


Find de nyeste referater fra bestyrelsen møder her


I 2019 fortsætter vi oprydningen af endestykkerne på vores veje. De 3 næste veje der får disse ender forskønt, er Rødkælkevænget, Allikevænget, Drosselvænget og Kragevænget. Se mere info omkring planen for disse vejender her


Skriv gerne til os med tiltag eller gode idéer, ris og ros på kontakt siden.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Klasselærere porttitor augue en turpis porttitor maximus. Nulla luctus Elementum felis, sit amet condimentum Lectus rutrum own.